Dark Unity

Stories are written in Slovak language, so if you want, you can translate it. :)

Spoza rohov starej schátralej budovy sa ozval plechový zvuk. Ozýval sa celou tmavou chodbou až po zarastenú terasu.

*Kraaach*, kus železnej časti odpadol z robotického obleku a spadol na mokrý betón pri parkovisku pri neďalekom obchodnom centre. Začínalo poprchávať. Svetlo z pouličných lámp sa odrážalo v malých mlákach na chodníku. Aly rezko pobehla a skryla sa za neďaleký krík. Prešiel som pomaly ku nej, stále držiac v ruke elektrický prsteň. George ťarbavo...

- Cŕŕŕŕŕŕn! - Ozvalo sa zvonenie zvončeka z chodby. - Idem po to, za chvíľu som späť. - Povedal George a odišiel smerom k vchodovým dverám. Zabuchol za sebou dvere a odišiel smerom k parkovisku. - Kam vlastne išiel? - spýtala sa ma Aly. - Asi pred pol hodinou objednal pizzu, asi len išiel po ňu. - Vypol som telku...